Τίτλος: Αλέκος Κυραρίνης: "Παθοκτονία"
Καλλιτέχνης: Κυραρίνης Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Theorema Art Gallery
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο