Τίτλος: Άγγελος Χανιώτης: "Κουνελότρυπα"
Καλλιτέχνης: Χανιώτης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα