Τίτλος: Εύα Μήταλα: "Street Spins"
Καλλιτέχνης: Μήταλα Εύα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αντωνίτσης Δημήτρης
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετέχει και ο Yukihiro Taguchi