Τίτλος: Νάσια Καραμπελά: "Till Otherness be swallowed up in Unity"
Καλλιτέχνης: Καραμπελά Νάσια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Αρχεία του Μοντέρνου
Τοποθεσία: Χολαργός