Τίτλος: Βασιλική Κάππα: "Take a trip to the Invisible Cities"
Καλλιτέχνης: Κάππα Βασιλική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Vaasa City Library
Τοποθεσία: Φινλανδία