Τίτλος: Στράτος Καλαφάτης: "Άθως, τα χρώματα της πίστης"
Καλλιτέχνης: Καλαφάτης Στράτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου)
Τοποθεσία: Αθήνα