Τίτλος: Άγγελος Πλέσσας: "Mirage Machines"
Καλλιτέχνης: Πλέσσας Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα