Τίτλος: Μαρίνα Ξενοφώντος: "Karat Castle"
Καλλιτέχνης: Ξενοφώντος Μαρίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Νεωτερισμοί Τουμάζου
Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος