Τίτλος: Γιώργος Μουρατίδης: "Our City"
Καλλιτέχνης: Μουρατίδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Bartesera
Τοποθεσία: Αθήνα