Τίτλος: "Γιώργης Γερόλυμπος/Νίκος Μάρκου: Μεγά-πολις: στα όρια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Nitra Gallery
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη