Τίτλος: Ειρήνη Ηλιοπούλου: "Mare Mineralis"
Καλλιτέχνης: Ηλιοπούλου Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα