Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1984
Χώρος Διεξαγωγής: Δρόμοι Αθήνας
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου της A.I.C.A. Και στους δρόμους των Δελφών από 17-19 Σεπτεμβρίου 1984.