Τίτλος: "Ομαδική ΄Εκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1984
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Εποχές
Τοποθεσία: Κηφισιά
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου της A.I.C.A.