Τίτλος: Άννα Λέκκα: "Inner Op"
Καλλιτέχνης: Λέκκα Άννα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα