Τίτλος: Νεκτάριος Παπανικολάου: "Portraits"
Καλλιτέχνης: Παπανικολάου Νεκτάριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα