Τίτλος: Μανώλης Χάρος: "3/015"
Καλλιτέχνης: Χάρος Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Εικαστικός Κύκλος
Τοποθεσία: Αθήνα