Τίτλος: Αλίκη Χιωτάκη: "Ανολοκλήρωτοι Χώροι/Incomplete Spaces"
Καλλιτέχνης: Χιωτάκη Αλίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Β. Μυλωνογιάννη
Τοποθεσία: Χανιά