Τίτλος: Γιώργος Τορναρίτης: "Hope for Cyprus"
Καλλιτέχνης: Τορναρίτης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ραγιά Μαρία