Τίτλος: Γιάννης Δήμου: "Πνοή δέντρων-In delicate balance"
Καλλιτέχνης: Δήμου Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Athens House of Photography
Τοποθεσία: Κηφισιά