Τίτλος: Σωκράτης Σωκράτους: "Six open gates and a closed one"
Καλλιτέχνης: Σωκράτους Σωκράτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα