Τίτλος: Κωνσταντίνος Λαδιανός
Καλλιτέχνης: Λαδιανός Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα