Τίτλος: Αργυρώ Καρύμπακα: "Αναδρομική έκθεση Γλυπτικής-Ζωγραφικής"
Καλλιτέχνης: Καρύμπακα Αργυρώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Δήμος Ναυπλιέων - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.
Τοποθεσία: Βουλευτικό, Ναύπλιο