Τίτλος: Λάζαρος Χατζατουριάν
Καλλιτέχνης: Χατζατουριάν Λάζαρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1980
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Πολύπλανο
Τοποθεσία: Αθήνα