Τίτλος: Κρήνη Δημοπούλου: "Νησίδες"
Καλλιτέχνης: Δημοπούλου Κρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton 7
Τοποθεσία: Αθήνα