Τίτλος: Άλκης Πιερράκος: "Alkis Pierrakos"
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie A.G.
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία