Τίτλος: Αφροδίτη Σεζένια: "περιμένοντας το καλοκαίρι"
Καλλιτέχνης: Σεζένια Αφροδίτη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικές Αναζητήσεις
Τοποθεσία: Αθήνα