Τίτλος: Νίκη Ελευθεριάδη: "Μικρά τοπία"
Καλλιτέχνης: Ελευθεριάδη Νίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: ΠεριΤεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα