Τίτλος: Martin Creed: "Like Water At A Buffet"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Kappatos Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Γκουντούνα Σωζήτα, Σκαρμέα Νεφέλη
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος Φιλοξενίας Καλλιτεχνών και Προσωπικοτήτων της Τέχνης στην Αθήνα.