Τίτλος: Simon Pasieka
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Φρυσίρα
Τοποθεσία: Αθήνα