Τίτλος: Αμαλία Σωτηροπούλου: "Missing Sister-Trilogy"
Καλλιτέχνης: Σωτηροπούλου Αμαλία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα