Τίτλος: Λυδία Σαρρή: "Αναδρομική Έκθεση Ψηφιδωτών 1965-2012"
Καλλιτέχνης: Σαρρή Λυδία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Στοart
Τοποθεσία: Αθήνα