Τίτλος: Θάλεια Ξενάκη: "Αχρονικές Τοποθετήσεις"
Καλλιτέχνης: Ξενάκη Θάλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι