Τίτλος: "Έκθεση Ζωγραφικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1987
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας)
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης "Μουσική Αθήνα 1987". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.