Τίτλος: Δημήτρης Βλάσσης: "Ροές - Αντίσταση στη Φθορά"
Καλλιτέχνης: Βλάσσης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Εικαστικός Κύκλος
Τοποθεσία: Αθήνα