Τίτλος: Κώστας Σαχπάζης: "Old-Eyed Premiere"
Καλλιτέχνης: Σαχπάζης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Radio Athenes
Τοποθεσία: Αθήνα