Τίτλος: Κώστας Παπανικολάου: "Έτσι πολύ ατένισα..."
Καλλιτέχνης: Παπανικολάου Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
Τοποθεσία: Πόρος
Επιμέλεια: Σπινάρη-Πολλάλη Τατιάνα, Γιαννοπούλου Μαρία