Τίτλος: Μαρία Κτιστοπούλου: "Κυανόπεπλος"
Καλλιτέχνης: Κτιστοπούλου-Σωτήρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Metamorfosis
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη