Τίτλος: Επί τω αρχείω
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση οργανώθηκε από το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών.