Τίτλος: Δημήτρης Αληθεινός: "Εικονολατρίες"
Καλλιτέχνης: Αληθεινός Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Πιερίδη
Τοποθεσία: Λάρνακα, Κύπρος