Τίτλος: Βάσος Καπάνταης: "Έκθεση κεραμογλυπτικής"
Καλλιτέχνης: Καπάνταης Βάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην πρόσκληση της έκθεσης δεν αναγράφεται η χρονολογία διεξαγωγής της.