Τίτλος: Αλέξανδρος Μαγκανιώτης: "Αναζήτηση Ταυτότητας Κανένας"
Καλλιτέχνης: Μαγκανιώτης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα