Τίτλος: "Α΄ Πανελλήνιος Έκθεσις Αγγειοπλαστικής και Κεραμεικής Τέχνης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Πλατεία Αγίας Λαύρας
Τοποθεσία: Αμαρούσιον, Αττικής