Τίτλος: Νίκος Δραγούμης: "Ο Ζωγράφος 1874-1933"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Καψάλης Διονύσης