Τίτλος: Ταξιάρχης Μερμίρης
Καλλιτέχνης: Μερμίρης Ταξιάρχης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Πολυχώρος Κ8 Point
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Την έκθεση παρουσιάζει η Blender Gallery.