Τίτλος: Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη: "Emergent Qualities"
Καλλιτέχνης: Μπαχλιτζανάκη Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Elika Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα