Τίτλος: Νίκος Καναρέλης: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Καναρέλης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου
Τοποθεσία: Κόρινθος