Τίτλος: Φίλιππος Τσιάρας: "Universe of Things"
Καλλιτέχνης: Τσιάρας Φίλιππος (Tsiaras Philip)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Blender Gallery
Τοποθεσία: Γλυφάδα