Τίτλος: Τάκης Σιδέρης
Καλλιτέχνης: Σιδέρης Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι