Τίτλος: "Όταν η Αντικουλτούρα Συναντά την Κοινωνία: Από τον Τσαρούχη στον Καφούρο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί ΑΔ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αραπίνης Παντελής
Παρατηρήσεις: Οργάνωση έκθεσης: Γκαλερί ΑΔ και ART EXPERTISE Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.