Τίτλος: "Τρεις Γενιές Ελληνικής Ζωγραφικής - Χαρακτικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από τις συλλογές της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Χ. & Σ. Μοσχανδρέου. Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016.